2008

the stuff that memories are made of

 

installatie bij Witte de With 63 (Voormalig Foto Instituut Rotterdam)

zie ook: la substance dont sont formees des souvenirs

zie ook: blacklightkastjes